top of page

Nära marken 2022

Nära marken

 

 

De slingrande örterna tycks växa från kanten avmålningarna, stående på gränsen mellan vår värld ochbildens, ömsom som mörka siluetter, ömsom somgenomskinliga, självlysande öppningar.En blomma består av två delar. Den synliga som sökersig mot ljuset, och den osynliga som letar sig fram imörkret.Nu är vi nära marken. Lövverk och kronblad skymmeroch skuggar. Doften av nektar blandas med lukten avförruttnelse.

 

Yngve Rådberg januari 2022

bottom of page