top of page

Templet 2014

Om utställningen Templet

Sviten Templet är en utveckling av Therese Wigzells föregående målarsvit Slottet som tog konstnären fem år att färdigställa. Utställningen visades på Stene Projects sommaren 2012. Målningen Dolores spelade då en viktig roll i en dunkel fantasi kring minnen och historia. De nya målningarna viskar fortfarande något melankoliskt i den igenkännbara gråskalan samtidigt som två rosmålningar visar på en skiftning i måleriet. Den blekrosa färgen ger uttryck för en ny ingivelse av lust och smärta. Är svärtan fortfarande den vi tar skydd i eller är det rosornas symbolik som signalerar förändring av villkoren? Templet där allt utspelas kanske bara är ett fragment. En flaga av något bortglömt, något stilla stundande. 

Jan Stene

bottom of page