top of page

Nära marken 2022

Om utställningen Nära marken:

De slingrande örterna tycks växa från kanten av målningarna, stående på gränsen mellan vår värld och bildens, ömsom som mörka siluetter, ömsom som genomskinliga, självlysande öppningar.
En blomma består av två delar. Den synliga som söker sig mot ljuset, och den osynliga som letar sig fram i mörkret.
Nu är vi nära marken. Lövverk och kronblad skymmer och skuggar. Doften av nektar blandas med lukten av förruttnelse.

Yngve Rådberg januari 2022

bottom of page